Login

Zájmové kroužky


V MŠ Hobík se mohou děti v rámci dopoledního programu zapojit do kroužku angličtiny, flétniček a výtvarného kroužku. Tyto aktivity nabízíme v rámci školného.

 

 

Kroužek

Lektor

Konání

Místo


 Hudebně-pohybový

 Barbora Šnóbl Šilhavá

 Úterý

 MŠ Hobík


 Výtvarný

 Lenka Kropáčková Chocholová

 Středa

 MŠ Hobík


 Jazyková chvilka

 Lenka Kropáčková Chocholová

 Čtvrtek

 MŠ Hobík


 Šikovné ručičky


Barbora Šnóbl Šilhavá

  Pondělí

 Mš Hobík

 


Přihláška ke stažení zde

První týdny se budou děti zejména seznamovat navzájem, se školkou a programem dne.
Kroužky proto nabízíme až od října.

Angličtina

Úkolem, na nějž se během setkání soustředíme, je vzbudit v dětech zájem o anglický jazyk. Obsah lekcí se proto orientuje podle potřeb a možností dětí.

Slovní zásobu si osvojují spontánně, během hry nebo při speciálních cvičeních, jako je kresba, poslech písniček a básniček apod. Opakování výrazů během her pomáhá jejich fixaci. Děti vedeme vždy ke správné výslovnosti, čímž procvičují dech, fonaci a artikulaci.

Hlavní náplní lekcí je ale rozvíjení řečových schopností dětí. Naučená slova hned zařazují do vlastního jednoduchého mluvního projevu typického pro každodenní příležitosti: pro hru, pohybové aktivity, jídlo, převlékání a další každodenní rituály. Děti se ve výuce zdokonalují též výtvarně, pohybově nebo v dramatickém vyjádření.

Výuka inspiruje k dalšímu užívání angličtiny doma nebo při hře ve školce.


Hudebně-
pohybový

Hlavním cílem této zájmové činnosti je hra na flétnu, zpěv lidových písní a pohybově - dramatická činnost. V hodinách budou probíhat rytmická cvičení a dechové cviky. Cíl je získat všeobecný přehled základních hudebních nástrojů a pozitivní vztah k nástrojům. Výuka probíhá nápodobou.
Další cíle probíhají v tomto metodickém postupu:

- z čeho se hudební nástroj skládá
- správné držení hudebního nástroje
- správné dýchání
- správné pokládání a střídání prstů
- rytmická hra
- zpěv říkadel a písní
- doprovázení říkadel a písní pohybem


Šikovné ručičky

děti přijdou do kontaktu s jednoduchým pracovním náčiním
- rozvoj fantazie a nápaditosti, kreativního myšlení a manuální zručnosti
- seznámení se s různými druhy materiálu


Výtvarný kroužek

Kroužek se zaměří na rozvoj jemné motoriky dětí, ovládání jednoduchých kresebných technik a nástrojů. Důležité bude kombinovat kresbu jako základní medium s malbou a prostorovou tvorbou apod. Děti budou vedeny k samostatnému rozhodování, neboť budou spolupracovat na tematickém zaměření setkání i vlastní tvorby. Výtvory budeme prezentovat v prostorách školky.

Nabídka kroužků 2019/2020

Hudebně- pohybový, Výtvarný, Šikovné ručičky, Jazyková chvilka

Evropská podpora

obrázek

Evropská podpora

obrázek
C.I.E.L. MŠ 22 - projekt spolufinancován Evropskou unií....

Kalendář akcí

obrázek
Plánované akce MŠ Hobík

Noční spaní ve školce

MŠ Hobík nabízí noční spaní ve školce. Noční spaní bude probíhat po domluvě od 17. 00 hod. do 9.00 hod. následujícího dne.
HOME Dětské Centrum Hobík

Created by © 2013/2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign